80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
Online: 1 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
15
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
793
เดือนที่แล้ว
1,598
ปีนี้
5,824
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


sale


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
วันที่อัพเดท:07-11-2023
ผู้ข้าชม:814
ข้อมูลโดยย่อ:

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

80206
      ชื่อสินค้า:ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:150.00 บาท 139.00 บาท ประหยัด 11 บาท -7%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 9 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:138 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
 แนวคิดในการพัฒนาชนบท 3 แนวคิด

1. แนวคิดการพัฒนาชนบทจากรัฐสู่สังคม เป็นแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบดั้งเดิมซึ่งถือว่ารัฐ/รัฐบาลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชนบท ในฐานะเป็นผู้ริเริ่มนโยบาย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ควบคุมการนำนโยบายไปปฏิบัติและผู้ประเมินผลและผลกระทบของนโยบาย เรียกกันว่าแบบเบื้องบนสู่เบื้องล่าง (Top-down rural development) ในกรณีของประเทศไทยการพัฒนาชนบทของไทยส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในกรณีแนวคิดนี้ (ยกเว้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘)

2. แนวคิดการพัฒนาชนบทจากสังคมสู่รัฐ เป็นแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบสมัยใหม่ ซึ่งเรียกว่า กระบวนการการพัฒนาชนบทพึงมีการริเริ่มมาจากสังคม ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการการพัฒนาชนบท ซึ่งในกระบวนการของการพัฒนาชนบทต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการระดมสมอง มีการทำประชาพิจารณ์ และการลงประชามติ เป็นต้น แนวคิดการพัฒนาแบบนี้เรียกว่า แบบเบื้องล่างสู่เบื้องบน (Bottom-up rural development)

3. แนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน การพัฒนาชนบทเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในทางปฏิบัติ การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานจึงเป็นการบูรณาการแนวคิด นโยบาย ยุทธวิธี และทรัพยากรต่างๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยากจนในชนบท ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมือง ฝ่ายราชการ และฝ่ายประชาชน เป็นที่ยอมรับกันว่าแนวคิดการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานน่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่าสองแนวคิดแรกที่มีข้อจำกัดต่างๆ=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

รหัสสินค้า: 41322
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 130.00 บาท

พิเศษ 119.00 บาท -8%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com