81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
Online: 2 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
17
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
793
เดือนที่แล้ว
1,598
ปีนี้
5,824
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


new


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
วันที่อัพเดท:07-11-2023
ผู้ข้าชม:811
ข้อมูลโดยย่อ:

81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

81427
      ชื่อสินค้า:กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:160.00 บาท 149.00 บาท ประหยัด 11 บาท -7%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 10 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:162 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
ลักษณะของกฎหมายโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ คือ

1. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับ กล่าวคือต้องมีข้อความบ่งบอกการให้กระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่มาจากรัฎฐาธิปัตย์ การใช้อำนาจของรัฏฐาธิปัตย์อาจมีวิธีแต่งต่างกันขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของแต่ละประเทศ
3. กฎหมายต้องเป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ใช่เพื่อบังคับหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ
4. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับ กล่าวคือ ให้อำนาจรัฐดำเนินการแก่ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด

นักนิติศาสตร์ได้แบ่งประเภทของกฎหมาย ไว้ดังต่อไปนี้

1. แบ่งตามลักษณะแห่งการใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1 กฎหมายสารบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลโดยตรงทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง
1.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ  เป็นกฎหมายที่จัดวางระเบียบและวิธีการให้สิทธิหน้าที่หรือข้อห้ามข้อบังคับ ฉะนั้น จึงเป็นบทบัญญัติที่กำหนดวิธีการดำเนินคดีตั้งแต่ต้นจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดี

2. แบ่งตามลักษณะแห่งข้อความในบทบัญญัติ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 กฎหมายมหาชน ได้แก่ กฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐซึ่งถือว่ารัฐคือผู้ปกครองในขณะที่ประชาชนคือผู้ใต้ปกครอง ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงความสงบสุขทั่วไปของสังคม กำหนดสิทธิหน้าที่ของพลเมืองอันพึ่งมีต่อรัฐ อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายการปกครอง กฎหมายอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2.2 กฎหมายเอกชน ได้แก่ กฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะเท่าเทียมกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายเอกชน คือกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิหน้าที่และความรับผิดระหว่างบุคคล พลเมือง  อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2.3 กฎหมายระหว่างประเทศ หมายถึง บรรดากฎข้อบังคับอันเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือความตกลงที่ใช้บังคับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล และกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญา

3. แบ่งโดยยึดเนื้อหาของกฎหมายเป็นหลัก  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 กฎหมายลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายที่บัญญัติโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีตัวตนในรูปลายลักษณ์อักษร
3.2 กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร คือ กฎหมายที่มิได้มีการบัญญัติขึ้นโดยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติหากแต่เกิดจากการตัดสินคดีหรือคำพิพากษาของศาลแต่ละเรื่อง จนถือได้ว่าเป็นจารีตประเพณีที่มีผลบังคับได้เป็นกฎหมาย

4. แบ่งตามลักษณะสภาพบังคับ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
4.1 กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางแพ่ง ได้แก่ กฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์
4.2 กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญา ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอื่นๆ=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

รหัสสินค้า: 41322
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 130.00 บาท

พิเศษ 119.00 บาท -8%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com