33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
Online: 1 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
50
เมื่อวาน
63
เดือนนี้
1,719
เดือนที่แล้ว
5,118
ปีนี้
13,681
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


hot


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
วันที่อัพเดท:29-04-2024
ผู้ข้าชม:1369
ข้อมูลโดยย่อ:

33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

33208
      ชื่อสินค้า:แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:150.00 บาท 129.00 บาท ประหยัด 21 บาท -14%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 5 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:92 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
1. การบริหารคืออะไร
ตอบ
1) ไซมอน (Simon) การบริหาร คือ การทำงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน
2) ดรัคเกอร์ (Drucker) การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน
3) คูนตซ์ และไซริล (Koontz and Cyril) การบริหาร คือ การทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
4) บราวน์ (Brown) การบริหาร คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผู้นำเป็นผู้ดำเนินการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
5) ผู้เขียนสรุป การบริหาร คือ การดำเนินการโดยใช้ทัพยากรทางการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนด

2. จากความหมายดังกล่าวการบริหารมีองค์ประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง
ตอบ มี 5 องค์ประกอบ คือ
1) วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย คือ หัวใจของการบริหารที่ผู้บริหารต้องดำเนินการให้บรรลุ
2) ผู้บริหาร คือ ผู้กำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง ดำเนินการ และการใช้ทัพยากรทางการบริหาร
3) ทรัพยากรการบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ
4) กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การนำ การควบคุม และการติดตามประเมินผล
5) การประเมินผล คือ การวัดความสำเร็จในการบริหาร

3. การบริหารรัฐกิจคืออะไร
ตอบ การดำเนินการผ่านกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภาครัฐ คือ ความอยู่ดีกินดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของรัฐ

4. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารรัฐกิจมีอะไรบ้าง
ตอบ มี 5 องค์ประกอบ คือ
1) วัตถุประสงค์ คือ การตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม
2) ผู้บริหาร มีหลากหลายระดับตั้งแต่หัวหน้ารัฐบาล เช่น นายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา หรือประธานาธิบดีในระบบประธานาธิบดี
3) ทรัพยากรการบริหาร อันได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ
4) กระบวนการในการบริหาร ได้แก่ การกำหนดนโยบายสาธารณะ และการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
5) การประเมินผล จากทั้งหน่วยงานภายในเอง และหน่วยงานตรวจสอบภายนอกต่างๆ ที่รัฐกำหนดไว้

5. รัฐประศาสนศาสตร์คืออะไร
ตอบ
1) นิโคลาส เฮนรี่: องค์ความรู้ของทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติที่กว้างและหลากหลายที่มีวัตถุประสงค์ในการทำความเข้าใจ พัฒนาและสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสังคมที่รัฐบาลนั้นปกครองอยู่
2) ปฐม มณีโรจน์: องค์ความรู้ที่ว่าด้วยการบริหารรัฐกิจ โดยประเพณีของรัฐประศาสนศาสตร์ก็เพื่อฝึกฝนให้บุคคลเข้ารับบทบาทเป็นผู้บริหารรัฐกิจในระบบราชการเป็นสำคัญ
3) อวยชัย ชะบา: องค์ความรู้หรือเป็นเรื่องของศาสตร์ที่สามารถนำมาศึกษาค้นคว้า วิจัย กำหนดแนวคิด และแสวงหาแนวทางค้นคว้าสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ หรือเป็นตัวความรู้ที่ได้จากการค้นหาสาเหตุและผลในการดำเนินกิจกรรมของรัฐในการบริการสาธารณะ
4) ผู้เขียน: รัฐประศาสนศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐ กล่าวคือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรส่วนรวมของสังคม โดยมีรัฐเป็นผู้กำหนดแนวทางในการบริหารเป็นนโยบายสาธารณะ และแปลงไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดบริการสาธารณะต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41311 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก

รหัสสินค้า: 41311
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com