33202 การคลังและงบประมาณ
Online: 1 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
18
เมื่อวาน
35
เดือนนี้
793
เดือนที่แล้ว
1,598
ปีนี้
5,824
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


new


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:33202 การคลังและงบประมาณ
วันที่อัพเดท:07-11-2023
ผู้ข้าชม:984
ข้อมูลโดยย่อ:

33202 การคลังและงบประมาณ มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

33202
      ชื่อสินค้า:การคลังและงบประมาณ รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:130.00 บาท 119.00 บาท ประหยัด 11 บาท -8%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 6 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:89 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
ความเป็นมาของการคลังไทย 

     ช่วงก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ด้านการคลังโดยเฉพาะ รัฐมีรายได้จากส่วยสาอากร 4 ประเภท ได้แก่ จังกอบ อากร ส่วย และฤชา 1) จังกอบ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าที่ผ่านด่านภาษี 2) อากร หมายถึง ส่วนที่เก็บชักประโยชน์จากการประกอบอาชีพต่างๆ 3) ส่วย อาจหมายถึงสิ่งของที่เรียกเก็บจากเมืองขึ้น หรือสิ่งของหรือเงินช่วยราชการที่เก็บจากราษฎรชายที่มิได้ถูกเกณฑ์แรงงาน หรือเงินที่รัฐเกณฑ์ให้ราษฎรร่วมรับภาระในการกระทำบางอย่าง หรือหมายถึงทรัพย์มรดกที่ถูกริบเป็นของหลวง และ 4) ฤชา หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการที่ราษฎรได้รับประโยชน์บางอย่างจากรัฐ  และสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัซสมัยสมเด็จพระบรมไตยโลกนาถ มีการจัดระเบียบการปกครองฝ่ายพลเรือนออกเป็น 4 ฝ่าย (จตุสดมภ์) ประกอบด้วย กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ในที่นี้กรมคลังมีหน้าที่รักษาราชทรัพย์ผลประโยชน์ของบ้านเมือง มีการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ได้แก่ อากรสุรา อากรบ่อนเบี้ย อากรค่าน้ำ อากรค่านา อากรสวน อากรตลาด เงินค่าราชการ เป็นต้น

     ช่วงรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 รัฐมีรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่นเดียวกับในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงได้มีการจัดเก็บภาษีอากรจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก 38 รายการ ระบบเจ้าภาษีนายอากรซึ่งมีมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย เมื่อทรงอนุญาตให้มีการผูกขาดการจัดเก็บภาษีอากรจากราษฎรโดยตรง

     ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศสยามถูกบีบบังคับให้ลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่งกับประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2398 และต่อมาได้ลงนามในสนธิสัญญาทำนองเดียวกันกับอีกหลายประเทศ มีผลทำให้การผูกขาดการค้าโดยพระคลังสินค้าต้องยุติลงนับแต่นั้นมา สยามสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และสูญเสียอธิปไตยทางการคลังเป็นเวลานานกว่า 70 ปี กล่าวคือ ทำให้ต้องยกเลิกการเก็บภาษีจากเดิมที่เคยเก็บภาษีเบิกร่องหรือค่าปากเรือมาเป็นภาษีขาเข้าในอัตราเพียง “ร้อยชักสาม”

     ในสมัยรัชกาลที่ 5 ประเทศประสบปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงทรงเริ่มปฏิรูประบบการคลังโดยโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นในปี พ.ศ. 2416 ทำหน้าที่รวบรวมบัญชีเงินผลประโยชน์แผ่นดินและตรวจตราการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ สองปีต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งถือเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกของไทย กรมพระคลังได้รับการยกฐานะเป็นกระทรวงมหาสมบัติในปี พ.ศ. 2433 กำหนดให้มีหน้าที่รับ จ่าย และรักษาเงินแผ่นดิน มีเสนาบดีรับผิดชอบบังคับราชการในกระทรวงซึ่งประกอบด้วยกรมเจ้ากระทรวง 5 กรมหลัก ได้แก่ กรมพระคลังกลาง กรมสารบาญชี กรมตรวจ กรมเก็บ และกรมพระคลังข้างที่ นอกจากนี้ยังมีกรมอื่นๆ ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคลังอีก 8 กรม ได้แก่ กรมกระษาปณ์สิทธิการ กรมพิมพ์ธนบัตร กรมราชพัสดุ กรมส่วย กรมสรรพากร กรมสรรพภาษี กรมอากรที่ดิน และกรมศุลกากร กระทรวงมหาสมบัติได้วางระเบียบการงบประมาณเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของกระทรวงและกรมต่างๆ และเริ่มจัดทำบัญชีงบประมาณประจำปีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2439 ต่อมาปี พ.ศ. 2444 ก็สามารถจัดพิมพ์งบประมาณรายรับรายจ่ายของแผ่นดินขึ้นได้=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41322 กฎหมายพาณิชย์ 2

รหัสสินค้า: 41322
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 130.00 บาท

พิเศษ 119.00 บาท -8%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com