32302 การจัดการการตลาด
Online: 3 user(s)

สถิติผู้เข้าชม ร้านค้า

วันนี้
52
เมื่อวาน
63
เดือนนี้
1,719
เดือนที่แล้ว
5,118
ปีนี้
13,681
ปีที่แล้ว
28,792


  หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก
หากพบหน้าไหนแสดงผลผิดเพี้ยน กรุณากดปุ่ม Ctrl+F5 1 ครั้งเพื่อ Refresh CSS+JavaScript

  

สินค้าที่ชอบ (0)
  

สินค้าที่ชมแล้ว (0)
  

เปรียบเทียบ (0)
  

ตะกร้าสินค้า (0)
  

ShopCart
  

หมวด: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.


new


ข้อมูลสินค้า Product Info
ชือสินค้า:32302 การจัดการการตลาด
วันที่อัพเดท:29-04-2024
ผู้ข้าชม:1198
ข้อมูลโดยย่อ:

32302 การจัดการกาตลาด มีให้เลือกซื้อดังนี้

  • รวมเล่ม หน่วยที่ 1-15
...

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


กรุณาเลือกรายการสินค้า

32302
      ชื่อสินค้า:การจัดการกาตลาด รวมเล่ม (หน่วยที่ 1-15)
      ราคา:150.00 บาท 129.00 บาท ประหยัด 21 บาท -14%
      ในสต๊อก: เหลือสินค้า 8 ชิ้น รีบสั่งซื้อก่อนสินค้าจะหมด :)
      ขนาด/น้ำหนัก:88 หน้า - -

 
กรุณาระบุจำนวน


        
1. วิวัฒนาการของการตลาดมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง
ตอบ การตลาดแบบดั้งเดิมที่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อผึ้งมีการแลกเปลี่ยน “น้ำหวานจากดอกไม้” กับ “บริการนำพาเกสรตัวผู้ไปผสมเกสรตัวเมีย” ได้พัฒนามาเป็นการตลาดระดับโลกที่รองรับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และค่อยๆ เปลี่ยนคู่ทำตลาดจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B to B) เป็นธุรกิจสู่ลูกค้า (B to C) และกลายเป็นธุรกิจลูกค้าสู่ลูกค้า (C to C) ในที่สุด

2. เพื่อให้การเรียนรู้วิวัฒนาการของการตลาดได้ดียิ่งขึ้น ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อเป็นการปูพื้นมีอะไรบ้าง
ตอบ
1) การจัดการการตลาด (Marketing Management) ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเลือกตลาดเป้าหมายและหาทางให้ได้ตลาดนั้นมา พร้อมกับรักษาและพัฒนาให้เติบโตขึ้น
2) การตลาด “การขาย” มีความสำคัญไม่มาก ซึ่งเป้าหมายหลักของงานด้านการตลาดก็คือ การล่วงรู้และเข้าใจในตัวผู้บริโภคเป็นอย่างดี กระทั่งตัวสินค้า/หรือบริการนั้นโดนใจผู้บริโภคและสามารถขายตัวมันเองได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งการตลาดเป็นการทำให้สินค้า/หรือบริการ “ถูกซื้อ” โดยผู้บริโภค จึงไม่จำเป็นต้อง “ถูกขาย” โดยทีมการขาย
3) สิ่งที่นักการตลาดทำการตลาด มิได้จำกัดอยู่แค่สินค้าและบริการ โดยอาจแจกแจงสิ่งต่างๆ ที่สำคัญ 10 ประการ คือ สินค้า บริการ อีเว้นต์ ประสบการณ์ บุคคล สถานที่ หลักทรัพย์ องค์กร ข้อมูลข่าวสาร และความคิด
4) ผู้วางตลาดคือใคร แท้จริงแล้วผู้วางตลาดคือผู้ที่ทำให้เกิดการตอบสนอง การสนใจ การซื้อหรือแม้กระทั่งการบริจาค ฯลฯ จากกลุ่มคนอีกข้างหนึ่งที่เรียกว่าตลาดหรือตลาดเป้าหมาย
5) อะไรคือตลาด ในทางเศรษฐศาสตร์ “ตลาด” คือ สถานที่ๆ ผู้ขายและผู้ซื้อมาพบกันและทำธุรกรรมซื้อขายสินค้ากัน แต่สำหรับมุมมองของนักการตลาด “ตลาด” หมายถึง กลุ่มของลูกค้าซึ่งครอบคลุมความต้องการและพฤติกรรมของพวกเขา
6) ความจำเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และอุปสงค์ (Demands) มีความหมายแตกต่างกัน ดังนี้ ความจำเป็น หรือ Needs หมายถึง ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เช่น อาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัย และความจำเป็นพื้นฐานอื่นๆ เช่น การผักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา เป็นต้น ส่วนความต้องการ หรือ Wants หมายถึง สิ่งที่ระบุชัดลงไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น อาหารที่ต้องการคือส้มตำไก่ย่าง เป็นต้น และอุปสงค์ หรือ Demand หมายถึง ความต้องการ (Wants) ในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงลงไปและจะต้องมีความสามารถที่จะซื้อหรือจ่ายได้
7) ตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งและส่วนตลาด นักการตลาดจะกำหนด “ตลาดเป้าหมาย” ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนโดยใช้ตัวแปรในการแบ่ง หลังจากนั้นจะนำเสนอประโยชน์ที่ตลาดเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจนที่เรียกว่า “การวางตำแหน่ง” ทางการตลาด ใน “ส่วนตลาด” ที่เลือก เช่น ตลาดรถยนต์ปอร์เช่สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นและเพลิดเพลินในการขับรถ เป็นต้น
8) สิ่งเสนอ (Offerings) และตราสินค้า (Brands) กิจการจะเสนอคุณค่าหรือประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภค อาจประกอบไปด้วยสินค้า บริการ ข้อสนเทศ และประสบการณ์ในคราวเดียวกัน ตราสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเสนอที่ติดไปกับสินค้าและบริการ ซึ่งตราสินค้าจะสะท้อนความในใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้านั้น
9) คุณค่า (Value) และความพึงพอใจ (Satisfaction) สิ่งที่องค์กรเสนอต่อผู้บริโภคจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อได้ส่งมอบ “คุณค่า” และ “สร้างความพึงพอใจ” ให้เกิดแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในที่นี้ คุณค่า คือ ผลรวมของประโยชน์ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ตลอดจนทุนที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์นั้นมา ส่วนความพึงพอใจสะท้อนถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาของตัวสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภครับรู้เทียบกับที่เขาคาดหวังไว้
10) ช่องทางการตลาด นักการตลาดใช้ช่องทาง 3 ประเภท ในการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย ประกอบด้วย ช่องทางในการสื่อสาร ช่องทางในการกระจายสินค้า และช่องทางด้านบริการ
11) การแข่งขัน (Competition) หมายถึง สินค้าและบริการของคู่แข่งขัน ตลอดจนสินค้าทดแทน
12) สภาพแวดล้อมทางการตลาด (Marketing Environment) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายในอุตสาหกรรม (Task Environment) เช่น คู่แข่งขัน ซัพพรายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นต้น และสภาพแวดล้อมในเชิงกว้าง (Broad Environment) เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เป็นต้น

3. ความจริงชุดใหม่ทางการตลาด (The New Marketing Realities) มีปัจจัยหลักที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ตอบ
1) เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเครือข่าย
2) โลกาภิวัตน์
3) การควบคุมเข้มข้นน้อยลง
4) การแปรรูปหน่วยงานรัฐเป็นเอกชน
5) การแข่งขันยิ่งมากยิ่งเข้มข้น
6) การหลอมรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
7) กระแสการต่อต้านของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณามีมากขึ้น
8) การปฏิรูปของร้านค้าปลีก
9) การรับผิดชอบต่อสังคมมีมากขึ้น

4. แนวคิดเรื่องการตลาด 3.0 ของฟิลิป ค็อตเลอร์และคณะเป็นอย่างไร
ตอบ พวกเขาเชื่อว่าการตลาดในอนาคตอันใกล้ จะพัฒนาไปสู่การติดต่อกันเองโดยตรงระหว่างผู้บริโภค (C to C หรือ Consumer-to-Consumer) เพราะผู้บริโภคมีความไว้วางใจในระบบตลาดน้อยลงและหันไปให้ความช่วยเหลือพึ่งพากันและกันมากขึ้น

5. แนวคิดการตลาดก่อนหน้าแนวคิดที่เน้นการตลาดที่สำคัญมีอะไรบ้าง
ตอบ แนวคิดที่เน้นการผลิต แนวคิดที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ และแนวคิดที่เน้นการขาย

6. แนวคิดที่เน้นการตลาด (The Marketing Oriented) คืออะไร
ตอบ แนวคิดการตลาดที่เน้นการสนองความต้องการของผู้บริโภค มุ่งสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผู้บริโภคสูงสุด (Maximize Customer’s Satisfaction)

7. แนวคิดการตลาดในระยะหลังได้คำนึงถึงภาพรวมของกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดรวมเรียกว่าอะไร
ตอบ แนวคิดการตลาดแบบองค์รวม (The Holistic Marketing Concept)

8. แนวคิดการตลาดแบบองค์รวมมีลักษณะอย่างไร
ตอบ การขยายแนวคิดการตลาดเข้าไปทั้งองคาพยพที่อยู่ภายในและภายนอกองค์การ อันประกอบด้วย
1) การตลาดภายในองค์การ ประกอบด้วย ในฝ่ายการตลาด ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายอื่นๆ
2) การตลาดครบวงจร ประกอบด้วย สินค้าและบริการ ราคา การจัดจำหน่ายและการสื่อสาร
3) การตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย หน่วยงานด้านการเงิน หุ้นส่วนต่างๆ พนักงาน และผู้บริโภค
4) การตลาดที่เกี่ยวกับผลประกอบการ ประกอบด้วย รายได้ คุณค่าของตราสินค้า จริยธรรม สภาพแวดล้อม กฎหมาย และสังคม

9. การตลาดคืออะไร
ตอบ กิจกรรมใดๆ อันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ สื่อสาร ส่งมอบและแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ทรงคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม

10. การตลาดมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร
ตอบ การบริหารความต้องการสินค้าและบริการที่องค์กรนำเสนอต่อตลาด หากความต้องการนั้นมีไม่มากพอก็อาจส่งผลต่อผลประกอบการของกิจการได้=== ยังไม่มีความเห็น ===

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อสินค้าชิ้นนี้
ความพึงพอใจ (Rating)
*
*
กรุณากรอกรหัส 4 ตัว

* ปุ่ม Submit ถูกซ่อนไว้ เฉพาะสมาชิกที่ Login เท่านั้น จึงจะสามารถร่วมแสดงความเห็นได้=== ยังไม่มีคำถาม/ความคิดเห็น ===

กล่องตอบคำถามถูกปิดซ่อนไว้ เนื่องจากเจ้าของร้านกำหนด ให้ตอบคำถามได้เฉพาะเจ้าของร้านค้าเท่านั้น   ในแผนก ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.

41232 กฎหมายอาญา 2

รหัสสินค้า: 41232
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41212 กฎหมายแพ่ง 2

รหัสสินค้า: 41212
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 129.00 บาท

129.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41321 กฎหมายพาณิชย์ 1

รหัสสินค้า: 41321
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

155.00 บาท --35%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รหัสสินค้า: 41213
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 139.00 บาท

139.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ

รหัสสินค้า: 41341
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 115.00 บาท

115.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41211 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 1

รหัสสินค้า: 41211
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย

รหัสสินค้า: 80206
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 150.00 บาท

พิเศษ 139.00 บาท -7%

สต๊อก: 9 | ขายแล้ว: 1     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

10103 ทักษะชีวิต

รหัสสินค้า: 10103
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 119.00 บาท

พิเศษ 115.00 บาท -3%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

81416 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

รหัสสินค้า: 81416
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 8 | ขายแล้ว: 2     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80203 แนวข้อสอบปัญหาการพัฒนาการทางการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80203
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

80101 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

รหัสสินค้า: 80101
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41343 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3

รหัสสินค้า: 41343
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 65.00 บาท

65.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41342 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

รหัสสินค้า: 41342
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท

41311 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่ง 3 ครอบครัว มรดก

รหัสสินค้า: 41311
แผนก: ชีทสรุปหนังสือและแนวข้อสอบ มสธ.
ราคาปกติ 55.00 บาท

55.00 บาท -0%

สต๊อก: 10 | ขายแล้ว: 0     

ส่งฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท


  

 

หน้าแรก    เกี่ยวกับเรา    วิธีสั่งซื้อ    วิธีชำระเงิน    แจ้งโอนเงิน    ตรวจสอบการจัดส่ง    ติดต่อเรา    สมาชิก

Copyright © 2024 sermsukintergroup.com